Stadsraad Goor, Goor Collectief en de Gemeente Hof van Twente hebben de handen constructief ineen geslagen. Gezamenlijk gaan de partijen kijken naar de totale verkeersvisie van Goor. De partnerpartijen hebben als doel om de verkeersstructuur van Goor zo optimaal en veilig mogelijk in te richten en te gebruiken.

Er zijn een onafhankelijke procesbegeleider (Over Morgen) en een extern verkeersbureau (BVA Verkeersadviezen) aangesteld, zodat er een zo objectief mogelijk onderzoek wordt uitgevoerd waarin de verschillende belangen een goede plek krijgen.

De groep is aangevuld met afvaardiging uit de Molenstraat, omdat de discussie over het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat aanleiding is voor de optimalisatie van de verkeersvisie. Deze kerngroep heeft samen met de onafhankelijk procesbegeleider en het verkeersbureau de onderzoeksaanpak uitgedacht. De volgende partijen zijn vertegenwoordigd in de groep:

  • Gemeente Hof van Twente
  • Stadsraad
  • Goor Collectief
  • Voorstander eenrichtingsverkeer uit Molenstraat
  • Neutraal / tegenstander eenrichtingsverkeer uit Molenstraat