Op maandag 18 december organiseren de gemeente, Stadsraad, Goor Collectief en een afvaardiging van bewoners uit de Molenstraat een inloopbijeenkomst over het onderzoek naar de Goorse Verkeersvisie. De inloopbijeenkomst duurt van 17:00 tot 20:00 en vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis (De Höfte 7, Goor). Er is geen plenaire opening; u kunt dus langskomen wanneer u dat schikt.

De partnerpartijen hebben als gezamenlijk doel om de verkeersstructuur van Goor zo optimaal en veilig mogelijk in te richten. Een onafhankelijk verkeersbureau doet hier onderzoek naar. Tijdens de inloopbijeenkomst worden de tussenresultaten gedeeld.

U kunt bij verschillende informatiepanelen meer informatie inwinnen over de doelstelling van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de aanpak. U wordt gevraagd om uw reflectie hierop geven, zodat dit kan worden meegenomen in de vervolgstappen van het onderzoek.

De verwachting is dat de eigenlijke onderzoeksresultaten in de loop van januari gereed zijn. De resultaten worden breed gedeeld.