Op maandag 18 juni organiseren de gemeente, Stadsraad, Goor Collectief en een afvaardiging van bewoners uit de Molenstraat een inloopbijeenkomst over de optimalisatie van de Goorse Verkeersstructuur. De inloopbijeenkomst duurt van 17:00 tot 19:00 en vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis (De Höfte 7, Goor). Er is geen plenaire opening; u kunt dus langskomen wanneer het u schikt.

De partnerpartijen hebben in een kerngroep onder begeleiding van een onafhankelijk verkeersbureau en procesbegeleider een verkeersonderzoek uitgevoerd. Het voorlopige eindresultaat werd in april al gedeeld met de direct betrokken straten (zie Downloads voor de presentatie). Er is toen een variant gepresenteerd waarbij het verkeer in Goor meer evenredig verdeeld wordt.

De feedback op die variant is verwerkt en heeft geleid tot een gezamenlijk concept advies aan de gemeente. De kerngroep wil dit advies eerst polsen bij de inwoners van Goor. Dat gebeurt 18 juni aan de hand van verschillende informatiepanelen.

Na de inloopbijeenkomst zal de kerngroep haar advies aan de gemeente definitief maken. Streven is om dit advies nog voor het zomerreces aan het college van B&W voor te leggen en na het zomerreces in de gemeenteraad te bespreken.