De gemeente Hof van Twente, Stadsraad Goor en Goor Collectief hebben samen met afvaardiging uit de Molenstraat gewerkt aan een onderzoeksaanpak voor de optimalisatie van de verkeersvisie van Goor. Het externe bureau BVA Verkeersadviezen verwacht in december de eerste resultaten te kunnen delen. De Goorse gemeenschap wordt dan gevraagd om hier op te reflecteren. 

De focus van het vraagstuk ligt op de Molenstraat en het opwaarderen van de Van Kollaan, maar daarbij wordt ook gekeken naar bredere effecten in Goor. Het doel van het onderzoek is om te komen tot een optimale verkeersstructuur in het centrum van Goor. Op de speciaal ingerichte projectwebsite www.verkeersvisiegoor.nl is meer te lezen over de precieze onderzoeksaanpak en de planning.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het betrekken van de Goorse gemeenschap bij het onderzoek. Zodra de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn, worden deze tijdens openbare bijeenkomsten en via de projectwebsite gedeeld. U wordt dan gevraagd om feedback en input te geven.

Uiteindelijk wordt de uitkomst van dit traject aan de raad voorgelegd, die een besluit zal nemen over de vervolgstappen.

Het bureau Over Morgen fungeert als aanspreekpunt in het proces. Met vragen kunt u terecht bij mirte.vandervliet@overmorgen.nl.