In december werden de tussenresultaten van het onderzoeksproces over de verkeersvisie van Goor gedeeld. De verwachting was dat het eindresultaat deze maand tijdens een tweede inloopbijeenkomst gedeeld zou kunnen worden. De kerngroep (bestaande uit de gemeente, Stadsraad, Goor Collectief en bewoners uit de Molenstraat) wil meer tijd nemen om de voorlopige resultaten nog eens goed te bestuderen en bespreken.

 Een belangrijke doelstelling van het formeren van een kerngroep en het aanstellen van een onafhankelijke procesbegeleider en extern verkeersbureau, is dat er een advies wordt voorgelegd aan de gemeente waar zowel voor- als tegenstanders van het eenrichtingsverkeer op de Molenstraat begrip voor kunnen opbrengen. Ook als het eindresultaat niet hun eerste voorkeur heeft.

Daarnaast moeten bewoners en ondernemers uit Goor goed zijn geïnformeerd over de tussen- en eindresultaten, hebben zij daar hun inbreng op kunnen geven en wordt helder teruggekoppeld hoe deze inbreng een plek heeft gekregen in het proces.

Beide doelstellingen zijn momenteel nog onvoldoende behaald, waardoor het voor de kerngroep en de gemeente nu nog niet mogelijk is om een weloverwogen besluit te nemen over de optimalisatie van de verkeersstructuur in Goor. De verwachting is dat het besluit in maart of april aan de gemeente kan worden voorgelegd.