In april zijn de direct betrokken straten bijgepraat over de oplossingsrichting voor de optimalisatie van de Goorse verkeersstructuur. De kerngroep heeft een nieuwe variant gepresenteerd waarbij het verkeer in Goor meer evenredig verdeeld wordt. Hiervoor moet de Bunschotenstraat worden verlegd over het voormalige terrein van Bouwens en aansluiten op de huidige T-splitsing Wheeweg-Molenstraat. Het voorstel is om tot die tijd de huidige verkeerssituatie te handhaven omdat dit het best aansluit op de voorgestelde variant.

De presentatie is te downloaden. De feedback die tijdens de bijeenkomst werd gegeven op deze presentatie liep uiteen: sommige bewoners uit de Molenstraat vragen zich af of de verkeerstoename in hun straat niet meer zal zijn dan het verkeersmodel laat zien. Andere Goorse bewoners zijn op zich te spreken over de nieuwe variant, maar maken zich zorgen over de termijn waarop verlegging van de Bunschotenstraat gerealiseerd kan zijn.

De kerngroep gaat komende tijd aan de slag met deze feedback om een eindoplossing te kunnen presenteren waar zowel voor- als tegenstanders van het eenrichtingsverkeer op de Molenstraat begrip voor kunnen opbrengen. Ook als het eindresultaat niet hun eerste voorkeur heeft.