In december vond er een inloopbijeenkomst plaats over het onderzoek naar de optimalisatie van de Verkeersvisie Goor. Bezoekers konden, ook na afloop via de projectwebsite, hun feedback geven op de onderzoeksaanpak die daar werd gepresenteerd. Een samenvatting van de opbrengst is nu terug te vinden op de pagina Downloads.

Opvallend is dat de meeste reacties niet zozeer betrekking hebben op de onderzoeksaanpak en methodiek, maar vooral gaan over geconstateerde problemen of mogelijke oplossingsrichtingen.

Uitnodiging afvaardiging waterbedeffect-straten

Daarnaast werd door een aantal respondenten de vraag gesteld waarom er wel afvaardiging van de Molenstaat is betrokken bij het onderzoek, maar geen afvaardiging uit andere straten waar duidelijk effecten optreden door ingevoerde of voorziene maatregelen (zoals de Laarstraat, Van Kollaan en plan Moormann). Voor deze straten was er in de huidige opzet wel de mogelijkheid om input te geven, maar gezien de reacties zullen ze directer en op een andere wijze worden betrokken.

Onderzoeksresultaten in februari verwacht

De komende tijd wordt het onderzoek verder uitgevoerd door het onafhankelijke externe verkeersbureau, met inachtneming van de participatieopbrengst. De wijze waarop de diverse opmerkingen  worden meegenomen in het onderzoek  wordt te zijner tijd gecommuniceerd. Naar verwachting kunnen de onderzoeksresultaten in februari breed worden gedeeld.