Goor Collectief, de Stadsraad Goor en gemeente Hof van Twente zijn gezamenlijk tot een oplossing gekomen om de verkeersproblematiek in Goor te verbeteren. De oplossing houdt in dat de Bunschotenstraat wordt verlegd en aangesloten op de huidige T-splitsing Wheeweg-Molenstraat. De verlegde Bunschotenstraat komt over het voormalige terrein van Bouwens te lopen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaar, Gebr. Bouwens Import-Export Hengelo b.v., om het terrein aan te kopen. Als de nieuwe Bunschotenstraat is gerealiseerd, wordt het zware vrachtverkeer uit de Molenstraat geweerd en kan het grootste gedeelte van de Molenstraat weer tweerichtingsverkeer worden. Met deze oplossing wordt het verkeer rondom de Molenstraat beter verdeeld en blijft de verkeersveiligheid gehandhaafd.

De betrokken partijen zijn tevreden over de bereikte overeenstemming en de voorgestelde oplossing. “Als de nieuwe Bunschotenstraat op korte termijn wordt aangelegd, wordt de bereikbaarheid van Goor een stuk verbeterd,” vindt Ate Brunnekreef van de Stadsraad Goor. Bart Wiegerinck van Goor Collectief vult aan: “De toekomstige situatie betekent minder omrijden, een flinke verbetering voor Goorse ondernemers en hun personeel.”
Wethouders Scholten en Meulenkamp zijn blij dat via participatie deze oplossing is bereikt. “Door samen op te trekken en goed in gesprek te blijven, hebben we echt een doorbraak bereikt. De kerngroep heeft zich ingespannen voor een passende oplossing, wij konden hier snel op inhaken met de aankoop van de grond.”

De voorgestelde oplossing volgt het advies van de kerngroep en sluit aan op de huidige Verkeersvisie Goor. De kerngroep adviseert in het eindrapport ook om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de bewoners over snelheidsremmende maatregelen in de Molenstraat, Laarstraat, Posthuisstraat en Blauwververij. Doel is dat de snelheid in deze straten omlaag gaat en de straten minder aantrekkelijk worden voor doorgaand verkeer. Bart Wiegerinck vult aan: “Om het zware vrachtverkeer nog beter te weren, willen we de provincie ertoe bewegen de vrachtwagens al buiten de kern Goor om te leiden.”

Overeenstemming voormalige Bouwens-terrein
De kerngroep bestaat uit Goor Collectief, de Stadsraad Goor en de gemeente, aangevuld met twee onafhankelijke adviseurs op het gebied van verkeer en participatie. Sinds de zomer van 2017 werkten zij aan een gezamenlijke oplossing. Het eindrapport met bevindingen en een advies is op 15 oktober aangeboden aan het college. Het college heeft deze week besloten het advies over te nemen. Daarnaast heeft het college met de eigenaren van het voormalige Bouwens-terrein in de afgelopen weken overeenstemming bereikt over de aankoop van het benodigde perceel.
De verlegde Bunschotenstraat loopt ook over het terrein van de Twentse Stoomblekerij. Over de herontwikkeling en de verlegde Bunschotenstraat vinden momenteel constructieve gesprekken plaats met de eigenaren.
De gewenste oplossing wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 27 november. Als de gemeenteraad akkoord gaat en er overeenstemming is bereikt met de eigenaren van het TSB-terrein, dan kan de gemeente aan de slag met de realisatie.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wendy Kolste, communicatie gemeente Hof van Twente, telefoon 0547 – 85 7213 of 06-13111299.