Het verkeersonderzoek met betrekking tot de verkeersvisie in Goor is uitgevoerd volgens een procesaanpak die door de kerngroep is opgesteld. Belangrijk in deze aanpak is het betrekken van de Goorse samenleving bij het onderzoek. De procesaanpak is in onderstaande figuur schematisch weergegeven.

 

Goor is op verschillende momenten gevraagd  te reflecteren op zowel de tussen- als eindresultaten: eind 2017 werd de onderzoeksopzet besproken tijdens een inloopbijeenkomst, in april 2018 is een afvaardiging van de direct betrokken straten bijgepraat over de oplossingsrichting en in juni 2018 is de oplossingsrichting met heel Goor gedeeld.

(tussen)resultaten, participatieopbrengst en andere relevante documenten vindt u op de pagina downloads.